Privacybeleid Garage Gwijde bvba

Versie 0.1


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 04/06/2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te respecteren en het beschermen van uw persoonsgegevens.


In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.   Garage Gwijde hout zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

•Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•Vragen om uw uitdrukkelijk toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

•Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

•Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.


Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Garage Gwijde U dient zich ervan bewust te zijn dat Garage Gwijde niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.  Garage Gwijde respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten


Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Garage Gwijde of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Communicatie


Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Garage Gwijde of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Cookies


Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Garage Gwijde of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Doeleinden


We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Uw persoonsgegevens worden door Garage Gwijde verwerkt en behoeven van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

-Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Garage Gwijde

-Het versturen van herinneringen van het onderhoud van uw wagen

-Om u op de hoogte te houden van de nieuwe modellen van de merken die Garage Gwijde vertegenwoordigt

-Om u op de hoogte te houden van de condities van de merken die Garage Gwijde vertegenwoordigt

-Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen


Derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

•Het bekomen van informatie bij de invoerder/ verdeler betreffend het voertuig

•Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

•Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk,…)

•Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen


Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Tevens zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgegeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft,  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking ervan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Veranderingen


Garage Gwijde kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde 04/06/2018.Keuzes voor persoonsgegevens


Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief, communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

Garage Gwijde BVBA

Ertbrandstraat 173-177

2950 Kapellen

03 664 25 65

Verantwoordelijke Danielle de Dooij


Cookies uitzetten


De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.Vragen, klachten en feedback


We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons te nemen:


Garage Gwijde BVBA

Ertbrandstraat 173-177

2950 Kapellen

03 664 25 65

Verantwoordelijke Danielle de Dooij

privacy@gwijde.com


Openingsuren:


Ma - do : 8u- 12u    13u - 18u30

vr             8u- 12u    13u - 18u30


zat. :        9u - 12u    13u - 15u00 (enkel showroom)

(tijdens de zomermaanden ook op zaterdag gesloten)

zon:        gesloten.


Betalingen

Garage Gwijde


Ertbrandstraat 173-177

2950 Kapellen


+32 (0)3 664 25 65

info@gwijde.be